2 Haziran 2021 Çarşamba

3 HAZİRAN 1942

Devlet Hava Yollarının D-Havilland Domini ile yapılan  İstanbul-Erzurum-Elazığ uçuşları başladı.

1 Haziran 2021 Salı

İLK HAVA MECMUAMIZ "TAYYARE"

Türk havacılık tarihinin ilk süreli yayını olan "Tayyare Mecmuası" 1 Temmuz 1924 tarihinde İzmir‟de Hava Yedek Subayı Şakir Hazım tarafından yayımlanmaya başladı. Ayda bir çıkan derginin yayın hayatı 1926 yılına kadar sürdü.

THK TAYYARE MECMUASI

Türkiye’de ikinci havacılık dergisi olarak kabul edilen, Türk Hava Kurumu tarafından yayınlanan ve 15 günde bir çıkan Tayyare Mecmuası 1 Haziran 1926 tarihinde yayın hayatına başladı.

1 Mayıs 2021 Cumartesi

KEŞİF UYDU KOMUTANLIĞI

Keşif Uydu Komutanlığı, Hv.K.K.lığı İstihbarat Gözetleme ve Keşif mimarisi içerisinde, karasuyu ve hava sahası kısıtlaması olmaksızın, coğrafya ve iklim koşullarından bağımsız olarak, gece/gündüz ve her hava şartında TSK’nın uydu görüntüsü ihtiyacını karşılamak üzere uzay tabanlı görüntüleme yeteneğine sahip olmak maksadıyla kurulmuştur.

Bu doğrultuda, Hv.K.K.lığı envanterine giren keşif uydu sistemlerini komuta/kontrol edecek uzay operasyonlarını gerçekleştirmek, bünyesinde yer alan uydu yer istasyonu ve yer sistemlerinin bakım, idame ve işletmesini sağlamak ve elde edilen uydu görüntülerini uygun vasıtalarla talep makamlarına ulaştırmakla görevlidir.

Kaynak: https://www.hvkk.tsk.tr/

26 Nisan 2021 Pazartesi

İLK HAVA BİRLİĞİMİZ

                               
26 Nisan 1912 tarihinde Fransız imalatı iki adet REP 20 uçak alınarak Yzb. Fesa Bey komutasında ilk Türk Hava birliği oluşturuldu.

1 Nisan 2021 Perşembe

HAVA BAKIM TEKNİK OKULU (Hava Astsubay Meslek Yüksek Okulu)

Eski adı Seydiköy olan Gaziemir’deki Hava Birliği 1916 yılında 5’inci Ordu'ya bağlı 5’inci Tayyare Bölüğü olarak kurulmuştur. 1918 yılında 5’inci Tayyare Bölüğü’ne ilave olarak 4’üncü Tayyare Bölüğü 2’nci Sınıf İstasyonu Seydiköy'de teşkil edilmiştir.Kurtuluş Savaşı öncesinde Adana’ya intikal eden eğitim okulu, savaşın kazanılmasını müteakip Genelkurmay Başkanlığı’nın 17 Eylül 1922 tarih ve 261 sayılı emri ile İzmir-Seydiköy’deki Meydan’a yerleştirilmiş, ismi “Hava Uçuş Okulu” olarak değiştirilmiş ve teşkilatına 1’inci ve 2’nci Uçak Bölükleri bağlanmıştır.

Hava Uçuş Okulu’nun ilk komutanı Bnb. Fazıl Bey olup kadrosu 9 Yüzbaşı, 17 Üsteğmen, 5 Asteğmen, 4 Astsubay ve bir Deniz Yüzbaşı olmak üzere toplam 37 personelden oluşmuştur.
Söz konusu Uçuş Okulu’na 1923 yılının Temmuz ayında 15 adet Alman yapımı Junkers A-20 Uçağı harekât ve eğitim amaçlı olarak verilmiştir. Ayrıca sivil pilot Emekli Asb. Vecihi HÜRKUŞ kendi yaptığı uçakla 28 Ocak 1925’de Seydiköy'de ilk uçuşunu gerçekleştirmiştir. Ayrıca Türk Hava Kurumu tarafından 1928 yılında Hava Kuvvetlerine armağan edilen 10 adet Junkers A-20 uçağı da Hava Uçuş Okulu envanterine dâhil edilmiştir.

Hava Uçuş Okulu 1929 yılında Seydiköy'den İstanbul-Yeşilköy’e taşınmıştır. Bu tarihten itibaren Seydiköy’de kalan hava birlikleri, önce 1935 yılında Eskişehir’e, 2’nci Dünya Savaşı’nın başlaması ile birlikte Eskişehir’den Diyarbakır’a intikal etmiştir. 20 Haziran 1948 tarihinde Gaziemir’de Hava Muhabere Okulu kurulmuştur.

Eskişehir’de konuşlu Hava Makinist Okulu 1950 yılı başlarında Gaziemir’e intikal ettirilmiş olup Hava Kuvvetleri envanterine jet uçaklarının da dâhil edilmesi ile eğitim programının içerisine Jet Uçak Bakımı da dahil edilerek, Okul teknik ihtiyaçlara cevap verebilecek şekilde 02 Ocak 1950 tarihinde yeniden teşkilatlandırılarak Hava Uçak Bakım Okulu adını almıştır.

Gaziemir'e yeniden nakledilinceye kadar Uçak Telsiz, Uçak Esliha ve Hava İstihkâm sınıflarının eğitimini veren Okul, bunlardan Uçak Telsiz sınıfına ait eğitimleri 20 Haziran 1948 tarihinde yeni kurulan Hava Muhabere Okulu'na devretmiştir.
 
1956 yılında kurulan Hava Meydan Tesis Bakım Teknik Okul Komutanlığı Gaziemir'de kurulan üçüncü okul komutanlığı olarak Uçak Bakım Okul Komutanlığı bünyesindeki Hava İstihkâm Sınıfına ait eğitimleri bünyesine almıştır. Aynı tarihte Hava Uçak Bakım Okul Komutanlığı’nın ismi de ''Hava Bakım Teknik Okul Komutanlığı'' olarak değiştirilmiştir.

1956 yılına kadar bu üç okul ile Hava Kuvvetleri'nin uçuş hariç ihtiyaç duyduğu sınıf ve ihtisaslarda eğitimler sürdürülmüş ve ortaya çıkan yeni ihtiyaçlar doğrultusunda tüm eğitim birliklerinin tek bir komutanlığa bağlanmasından hareketle Hava Eğitim Komutanlığı kurularak Gaziemir Garnizonu içinde konuşlandırılmıştır.

1966 yılında Hava Savunma Okul Komutanlığı teşkil edilerek Hava Muhabere Okulu’nda verilen Hava Savunma eğitimleri bu okul tarafından verilmeye başlanmıştır.

1969 yılında Hava Eğitim Komutanlığı’nın Güzelyalı’ya taşınmasını müteakip, Gaziemir’de konuşlu dört ayrı okul komutanlığı (Hava Bakım Teknik Okul Komutanlığı, Hava Meydan Tesis Bakım Teknik Okul Komutanlığı, Hava Muhabere Okul Komutanlığı, Hava Savunma Okul Komutanlığı) 13 Eylül 1969 tarihinde teşkil edilen Hava Teknik Okullar Komutanlığı bünyesinde toplanmıştır.

1998 yılına kadar geçen süreçte anılan dört okul komutanlığının isimlerinde değişiklikler yapılmış, ihtiyaçlar doğrultusunda açılan yeni sınıf ve ihtisas eğitimlerini vermek ve çağın gerektirdiği eğitim-kurs ihtiyaçlarını karşılamak maksadıyla diğer okul komutanlıkları ile bağlı birlikler oluşturulmuştur. Bu kapsamda aşağıda belirtilen değişiklikler yapılmıştır.

Türk Hava Kuvvetlerine İkmal, Personel, İstihbarat, İstatistik, Foto Tamir, Foto Laboratuar, Foto Kıymetlendirme, Levazım ve Maliye sınıflarında Subay-Astsubay ve Sivil personel yetiştirmek üzere 1950 yılında Güzelyalı’da kurulan “Hava İkmal Okulu”, 17 Temmuz 1972 tarihinde Hava Eğitim Komutanlığı bağlantısından çıkartılarak Hava Teknik Okullar Komutanlığı’na bağlanmış ve “Hava İkmal ve İdari Okul Komutanlığı” adı ile Gaziemir’e taşınmıştır.

1975 yılında Hava Eğitim Komutanlığı teşkilatından çıkartılarak Hava Teknik Okullar Komutanlığına bağlanan Hava Motorlu Araçlar Okul Komutanlığı’nın adı 1982 yılında “Hava Ulaştırma Okul Komutanlığı” olarak değiştirilmiş olup 17 Temmuz 2006 tarihinde Bursa’dan Gaziemir’e taşınmıştır.
Hava Uçaksavar Er Eğitim Merkezi Komutanlığı (Şile) 1982 yılında Hava Teknik Okullar Komutanlığına bağlanmış, Aralık 2005 tarihinden itibaren o zamanki adıyla 1’inci Hava Kuvveti Komutanlığına devredilmiştir.
 
01 Ağustos 1991 tarihinde çağın ihtiyaçlarına cevap verebilecek nitelikli öğretmen ve eğitim yöneticisinin yetiştirilebilmesi maksadıyla “Eğitim Yöneticisi ve Öğretmen Yetiştirme Okul Komutanlığı” kurulmuştur.

1991 yılında “İstihbarat Okul Komutanlığı” ve “Harekât İdari ve Lojistik Yönetim Okul Komutanlığı (HİLYOK) kurulmuştur.

08 Haziran 1993 tarihinde “Hava Güvenlik Okul Komutanlığı” Adnan Menderes Hava Meydan Kıta Komutanlığı yerleşkesinde kurulmuştur.

29 Mayıs 1998 tarihinde “Mühimmat Tahrip Okul Komutanlığı” Gaziemir’de kurulmuştur.
1998 yılında Hava Teknik Okullar Komutanlığının kuruluş kadrosu yeniden analiz edilerek komutanlığın adı ''Hava Sınıf Okulları ve Teknik Eğitim Merkezi Komutanlığı'' olarak değiştirilmiş ayrıca, bu komutanlığa bağlı ve tüm okul komutanlıklarını bünyesinde bulunduran Tugay seviyesinde “Hava Sınıf Okulları Komutanlığı” kurulmuştur.

2002 yılında Astsubay adaylarının yetiştirilme süresinin iki yıla çıkarılması sebebiyle 14 Mart 2003 tarihinde “Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu” kurulmuş, Hava Sınıf Okullar Komutanlığının ünvanı “Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu ve Sınıf Okulları Komutanlığı” olarak değiştirilmiştir.

01 Eylül 2005 tarihinde “Subay Yetiştirme Okul Komutanlığı” ile “Uzaktan Eğitim Merkez Komutanlığı” kurulmuş ve “Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu ve Sınıf Okulları Komutanlığı”na bağlanmıştır.

01 Haziran 2006 tarihinde HİLYOK ismi “Harekât Hazırlık ve Subay Gelişim Okul Komutanlığı” olarak değiştirilmiş ve İstihbarat Okul Komutanlığı kapatılarak istihbarat eğitimi de bu yeni okul bünyesinde verilmeye başlanmıştır.

2006-2007 Eğitim Öğretim Yılından itibaren “Hava Sınıf Okulları ve Teknik Eğitim Merkezi Komutanlığı” adı “Hava Teknik Okullar Komutanlığı”, “Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu ve Sınıf Okulları Komutanlığı” adı ise “Hava Sınıf Okulları Komutanlığı” olarak değiştirilmiştir.
2009-2010 Eğitim Öğretim Yılından itibaren Hava Sınıf Okulları Komutanlığının adı yeniden “Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu ve Sınıf Okulları Komutanlığı” olarak değiştirilmiştir.

24 Nisan 2012 tarihinde Subay Yetiştirme Okul Komutanlığının adı “Subay ve Astsubay Yetiştirme Okul Komutanlığı” olarak değiştirilmiştir.

2012-2013 Eğitim Öğretim Yılından itibaren Hava Astsubay Meslek Yüksek Okulundaki eğitimler, Hv.K.K.lığı ihtiyacına uygun olacak şekilde ulusal/uluslararası eğitimlere denk hale getirilerek 10 ön lisans eğitim programı olarak yeniden yapılandırılmıştır. Bu programlar; Elektronik Haberleşme Teknolojisi, Güvenlik ve Koruma, Lojistik, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Bilgisayar Programcılığı, Hava Trafik, Elektrik, İnşaat Teknolojisi, Otomotiv Teknolojisi, Uçak Teknolojisi (Mekanik-Avionik) olarak belirlenmiş ve Genelkurmay Başkanlığı tarafından Aralık 2011 tarihinde onaylanmıştır.

30 Temmuz 2015 tarihinde yapılan teşkilat değişikliği ile “Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu ve Sınıf Okulları Komutanlığı” yerine Tugay seviyesinde “Hava Sınıf Okulları Komutanlığı”, Alay seviyesinde “Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu Komutanlığı” teşkil edilerek Hava Teknik Okullar Komutanlığına bağlanmıştır.

25 Ekim 2016 tarihli 669 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu yeni teşkil edilen Milli Savunma Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağlanmış olup lojistik bakımından Hava Teknik Okullar Komutanlığı tarafından desteklenmeye devam etmektedir.

Kaynak: https://hvtekok.hvkk.tsk.tr/

2 Mart 2021 Salı

UÇAK VE UZAY BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi 28.3.1983 tarih ve 2809 sayılı kanunla İ.T.Ü. bünyesinde 11.fakülte olarak kurulmuştur.Bu fakülteye Yüksek Öğretim Kurumu'nun almış olduğu kararla üç bölüm açılmıştır. Bu bölümler sırasıyla, Uçak Mühendisliği Bölümü, Meteoroloji Mühendisliği Bölümü ve Uzay Bilimleri ve Teknolojisi Bölümü'dür.

Uzay Bilimleri ve Teknolojisi Bölümü'nün adı, YÖK Yürütme Kurulu'nun 16.04.1997 tarihli toplantısında alınan kararla 1998-1999 öğretim yılından itibaren "Uzay Mühendisliği" Bölümü olarak değiştirilmiştir.

Uçak Mühendisliği Bölümü, 1941'de Makine Fakültesi bünyesinde Uçak Mühendisi yetiştiren bir dal olarak kurulmuş ve daha sonra 1944'de Makine Fakültesi'nin bir bölümü haline getirilmiş. Böylece oluşan bölüm, Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi'nin kurulmasından sonra bu fakülteye bağlanmıştır.

Meteoroloji Mühendisliği Bölümü, Elektrik Fakültesi bünyesinde İ.T.Ü. Senatosu'nca 1953 yılında alınan bir kararla kurulmuş ve gelişerek 1955-56 ders yılında Meteoroloji Mühendisi yetiştirmek üzere fiilen öğretime başlamıştır. 1971 yılında yeni kurulan Temel Bilimler Fakültesi bünyesinde yer almış, daha sonra 1982 yılında Maden Fakültesi'nin bir bölümü haline getirilmiş ve nihayet 1983-84 öğretim yılında Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi'nin bir bölümü haline gelmiştir. Uzay Bilimleri ve Teknolojisi Bölümü, 1983 yılında fakülte ile birlikte kurulmuştur. Bu bölüm lisans seviyesinde öğretime 1986-87 ders yılında başlamıştır.

https://uubf.itu.edu.tr/